Metodika NEMOPAS

Jsem od roku 2014 certifikovaným inspektorem nemovitostí a jsem jedním z prvních členů Asociace Inspektorů Nemovitostí. Zabývám se inspekcí nemovitostí, ale také vystavováním Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), provádím expertní a diagnostické služby a znalecké a expertní posudky.

Nemopas logo - inspekce nemovitostí

NEMOPAS

Jsem členem asociace inspektorů nemovitostí, kteří provádí inspekce propracovanou metodikou NEMOPAS.

Logo AINInspekce nemovitosti zhodnocuje stav nemovitosti a určuje poruchy nemovitosti  a možná rizika poruchy nemovitosti, které mohou nastat v budoucnu na nemovitosti. Z inspekce nemovitosti získá zákazník certifikát, technický průkaz nemovitosti, který je vypracován právě metodikou NEMOPAS. Jedná se o zhodnocení rizik v jednotlivých stavebních oborech a dílčí rizika, možnosti jejich projevů a nevhodných stavebních řešení. Tento průkaz je vytvářen pomocí softwaru Nemopas. Hodnocena jsou rizika v oblastech statiky, úniků tepla, izolace proti vodě, zvuku a hluku, technického zařízení budovy, bezpečnosti nemovitosti při užívání a požární bezpečnosti, škodlivých látek a zdravého bydlení, povrchů podlah a stěn a pozemků. Inspekce nemovitosti NEMOPAS také informuje o vadách, které na nemovitosti nenastanou.

Nabízím také expertní a znaleckou činnost. V rámci expertní činnosti Vám pomůžu zodpovědět otázky týkající se problémů jako je vlhkost ve sklepě, mokré stěny v domě či bytě, plísně na stěnách nebo oknech, pokud cítíte průvan nebo chlad, slyšíte hluk z okolních místností nebo chodby, nemůžete v zimě vytopit místnost. Opět se vše provádí prověřenou metodou kterou certifikovali v AIN a NEMOPAS inspektoři ji bez vyjímky dodržují. V rámci expertní a znalecké činnosti Nemopas jsem připraven Vám najít technický problém a řešení, odstranění dané závady, ve Vaší nemovitosti. 

Jako člen inspektorů, kteří využíváme metodiky Nemopas, máte telefonickou konzultaci  zdarma a můžeme si domluvit konzultaci přímo v problematickém domě / nemovitosti. Tato schůzka pomůže najít příčiny problému a také společně probereme a navrhneme způsob jejího odstranění nebo další kroky inspekce.

Metodika inspekce nemovitostí - NEMOPAS

Součástí metodiky Nemopas je vypracování znaleckého posudku, který se uplatní hlavně pokud je potřeba určit příčinu vady pro reklamaci koupě domu či rekonstrukci domu nebo její části, případně pro soudní spor.

Měření, která jsou v rámci inspekcí Nemopas nutná, provádíme v akreditované měřící laboratoři Atelier Dek. To znamená, že naše měřící postupy a měřící zařízení jsou pravidelně prověřovány Českým institutem pro akreditaci. 

 

Objednejte inspekci nemovitostí NEMOPAS

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí