Metodika NEMOPAS

Jsem od roku 2014 certifikovaným inspektorem nemovitostí a jsem jedním z prvních členů Asociace Inspektorů Nemovitostí.

Zabývám se inspekcí nemovitostí, ale také vystavováním Průkazu energetické náročnosti budovy, provádím expertní a diagnostické služby a znalecké a expertní posudky.

Člen AIN Nemopas 

Jsem členem inspektorů nemovitostí, kteří provádí inspekce propracovanou metodikou Nemopas.

Inspekce nemovitosti zhodnocuje stav nemovitosti a určuje poruchy nemovitosti  a možná rizika poruchy nemovitosti, které mohou nastat v budoucnu na nemovitosti. Z inspekce nemovitosti získá zákazník certifikát, technický průkaz nemovitosti, která je vypracován právě metodikou Nemopas. Jedná se o zhodnocení rizik v jednotlivých stavebních oborech a dílčí rizika, možnosti jejich projevů a nevhodných stavebních řešení. Tento průkaz je vytvářen pomocí softwaru Nemopas. Hodnocena jsou rizika v oblastech statiky, úniků tepla, izolace proti vodě, zvuku a hluku, technického zařízení budovy, bezpečnosti nemovitosti při užívání a požární bezpečnosti, škodlivých látek a zdravého bydlení, povrchů podlah a stěn a pozemků. Inspekce nemovitosti Nemopas také informuje o vadách, které na nemovitosti nenastanou.

Nabízím také expertní a znaleckou činnost. V rámci expertní činnosti Vám pomůžu zodpovědět otázky týkající se problémů jako je vlhkost ve sklepě, mokré stěny v domě či bytě, plísně na stěnách nebo oknech, pokud cítíte průvan nebo chlad, slyšíte hluk z okolních místností nebo chodby, nemůžete v zimě vytopit místnost. V rámci expertní a znalecké činnosti Nemopas jsem připraven Vám najít technický problém a řešení, odstranění dané závady, ve Vaší nemovitosti. 

Jako člen inspektorů, kteří využíváme metodiky Nemopas, máte telefonickou konzultaci  zdarma a můžeme si domluvit konzultaci přímo v nemovitosti, která pomůže najít příčiny problému a probereme a navrhneme způsob odstranění

Metodika inspekce NEMOPAS

Součástí metodiky Nemopas je vypracování znaleckého posudku, který se uplatní hlavně pokud je potřeba určit příčinu vady pro reklamaci díla, případně pro soudní spor.

Měření, která jsou v rámci inspekcí Nemopas, posouzení a odstranění porucha nebo závad potřebná, provádíme v akreditované měřící laboratoři Atelier Dek. To znamená, že naše měřící postupy a měřící zařízení jsou pravidelně prověřovány Českým institutem pro akreditaci. 

 

Inspekce NEMOPAS Zdarma

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

Inspekce nemovitostí