Co je AIN

Co je AIN

AIN je zkratka pro Asociaci Inspektorů nemovitostí, je to sdružení pro podporu kvality trhu v oblasti inspekce nemovitostí, AIN sdružuje inspektory nemovitostí a garantuje u nich, že poskytují odborné a etické služby, které jsou na obor a jeho metodiku kladeny.