Co je certifikace výstavby

Co je certifikace výstavby

Certifikace výstavby eliminuje rizika poruch na dokončeném objektu a prokazuje odvedení kvalitně provedené stavební práce. Certifikace výstavby obsahuje výstupní protokol, který dává záruku toho, že postavený objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.