Reklamace nemovitosti

Reklamace nemovitosti

Právě jste si koupili nový dům nebo byt, zřídili jste si na něj hypotéku nebo jste utratili veškeré úspory  a nyní se těšíte, jak si budete nového bytečku užívat Vaše radost ale bohužel netrvá dlouho, protože jste zjistili, že v bytě nebo domě jsou nedostatky - ať už stavební nebo technickém, které je nutné reklamovat s dodavatelem nebo stavitelem.

Reklamace nemovitosti

Jak postupovat v této situaci? Jak zařídit, aby reklamace proběhla  v klidu a s maximálním výsledkem? Jsem ing. arch. Petr Tichota, pracuji jako autorizovaný architekt a velmi rád Vám pomůžu, aby vše dopadlo k maximální spokojenosti a bez dohadů. Co je teda dobré, abyste si při převzetí nového bytu zkontrolovali, popř. rovnou vznesli nějaké reklamace a žádosti o odstraněné vad?

Inspekce nemovitosti

Jednou ze služeb, které poskytuji, je právě prohlídka nemovitosti při jejím převzetí.  Provádím inspekci nemovitosti, která Vám pomůže zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Tato inspekce Vám pomůže v odhalení opravdového technického stavu nemovitosti.

Je možné nechat si také objednat službu certifikace výstavby pro kupujícího domu, kde se jedná a celkovou supervizi objektu. Stavba je zkontrolována v průběhu stavby - po dokončení spodní stavby se kontroluje izolace a drenáž a do dokončení hrubé stavby se kontrolují nosné konstrukce, krov, krytina, osazení výplní a rozvody. Po úplném dokončení stavby proměřím akustiku, vzduchotěsnost, provedu tlakové zkoušky. Pokud budou zjištěny nějaké nedostatky, bude provedena další kontrola po jejich odstranění.

Pokud budete potřebovat nemovitost z jakéhokoliv důvodu reklamovat, pamatuje na to Nový občanský zákoník (z roku 2013). Umožňuje majiteli reklamovat skryté vady na nemovitosti ve lhůtě až pět let od podpisu kupní smlouvy. Pokud objevíte nějakou vadu, nebo se prokáže mojí inspekcí nemovitosti,  prokážeme prodávajícímu, že na nemovitosti je vada, kterou lze považovat za skrytou. Při reklamaci pak můžeme spolupracovat například i s právníkem, který umí správně uplatnit ustanovení občanského zákoníku.

Čeho si máme tedy všímat na naší nemovitosti?

V nemovitostech můžu při prohlídce objevit například faktické vady. Jedná se o nedostatky vlastností a projevů nemovitosti, které má vzhledem k obsahu smlouvy, prohlášení prodávajícího o vlastnostech nebo ustanovení právních předpisů či technických norem měla prodaná věc mít. Jedná se i o vady, které pokud jsou, tak snižují využití dané věci. Jde o zjevné vady na první pohled nebo jsou prokázané běžně prováděnými zkouškami. Zjevná vada není ta, která se projeví až při užívání nemovitosti.

Jaké jsou možnosti při podání reklamace nemovitosti?

Pokud objevíme nějaké vady, je dle Nového občanského zákoníku možné také odstoupit od smlouvy nebo zpětně nechat snížit kupní cenu. Někdy si tedy i prodávající nechává provést inspekci nemovitosti, protože má pak protokoly o skutečném stavu nemovitosti a prodávající přesně ví, co může od dané nemovitosti čekat. Znalost technického stavu nemovitosti, kterou získáte ode mne, ing. arch. Petra Tichoty, na základě inspekce nemovitosti, dává oběma stranám - jak kupujícímu, tak prodávajícímu, jistotu transparentnosti a férovosti daného obchodu.

Proč reklamovat nemovitost?

Pokud objevíme nějaké závady na nemovitosti, nemusíte věšet hlavu. V dnešní době má většina nemovitostí nějaký problém. Reklamace neslouží k tomu, abychom požadovali slevy za nemovitost, mojí snahou je, abych ochránil kupujícího a aby došlo k férovému postavení, prodeji nebo koupi nemovitosti. Zákazník má vždy znát, jaký je pravý technický stav nemovitosti a v případě nedostatků musí dojít k jejich odstranění, aby zákazníkovi nemovitost fungovala a nemusel řešit problémy s plísněmi, hlukem, zatékáním či dalšími problémy.

 

Pokud máte jakýkoliv problém,  kontaktujte mě, ing. arch. Petra Tichotu na +420 605 240 933, a společně nejdeme to nejlepší řešení, aby nemovitost sloužila ke svému účelu bez jakýchkoliv starostí.