Certifikace výstavby

Nemopas – Certifikace výstavby nabízíme hlavně firmám, které realizují stavby na klíč. Certifikace výstavby pomáhá snížit a eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu. Kupujícímu tím prokážete důkaz své kvalitní práce.

Certifikace výstavby pro kupujícího domu

Stavba certifikována Nemopas

Pro kupujícího domu je certifikace výstavby, včetně výstupního protokolu, zárukou, že byl objekt při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem a je tedy postaven v nejvyšší možné kvalitě.

 

Jaké jsou standardní fáze kontroly výstavby?

Jedná se o celkovou supervizi projektu. Po dokončení spodní stavby dojde k její kontrole, u podsklepených objektů – ve fázi izolace, drenáž. Další kontrola následuje po dokončení hrubé stavby - tj. ve fázi nosné konstrukce, krovu, krytiny, osazení výplní, rozvodů.

Naši technici kontrolují také skladby šikmých střech, podlah, ETICS. Po úplném dokončení stavby dojde k měření akustiky, vzduchotěsnosti, tlakovým zkouškám. Pokud byly zjištěny nějaké nedostatky, je po jejich odstranění provedena další kontrola.

 

Jaké jsou výstupy Certifikace výstavby Nemopas?

Každá kontrola kontroluje příslušná rizika vad. Objednatel dostane průběžný protokol v rámci každé kontroly. Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu - Průkaz nemovitosti. V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek.