Inspekce nemovitostí Praha, Praha-západ, Nymburk, Mladá Boleslav a střední Čechy

Inspekce nemovitosti

Jedná se o kontrolu a zhodnocení stavu Vaší nemovitosti (Inspekci nemovitosti). Nemovitost, ať už se jedná o rodinný dům, byt nebo jinou stavbu, je hodnocena jednak z pohledu jejich poruch a také z hlediska rizika poruchy, tedy situací, kdy může v budoucnosti hrozit porucha na objektu - zatékání při extrémních srážkách apod. Inspekci nemovitosti provádí vždy specializovaný školený pracovník - Inspektor nemovitosti Ing. arch. Petr Tichota

Provádíme inspekce nemovitosti, kde dojde ke zhodnocení stavu Vaší nemovitosti. Určujeme a zjištujeme poruchy nemovitosti, ale také možná rizika poruchy nemovitosti, která se mohou v budoucnu vyskytovat. Inspekci nemovitosti provádí vždy certifikovaný inspektor nemovitostí, člen Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), která garantuje kvalitu svých členů.

INSPEKCI NEMOVITOSTÍ PROVÁDÍM V TĚCHTO OBLASTECH:

Praha západ | Praha východ | Nymburk | Mladá Boleslav | Kolín | Kutná Hora | Benešov | Mělník | a v okolí těchto měst

CENÍK INSPEKCE NAJDETE ZDE

 

Asociace inspektorů nemovitostíPrůkaz nemovitosti Nemopas

K vytváření průkazu nemovitosti Nemopas je využíván software, kde autorizovaní inspektoři nemovitostí hodnotí rizika z jednotlivých stavebních oborů, dále dílčí rizika, možnosti jejich projevů, nevhodných stavebních řešení apod. Mezi tyto obory patří statika, hydroizolace, povrchy, požár a bezpečnost, zvuk a hluk, úniky tepla, zdravotní nezávadnosti, technická zařízení budov a další. Provádíme inspekce střechy,  nosných zdí a stropů, inspekce komínů, inspekce oken nebo inspekce topení. 

  • technický průkaz nemovitosti
  • ocenění zjištěné vady
  • seznam vad, které nenastanou - se zárukou

Inspektor nemovitosti

Inspekci nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který je členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). Ten prozkoumá nemovitost (dům nebo byt) a vypracuje podrobnou zprávu o stavu budovy v daném oboru. Zákazník dostane také průkaz nemovitosti, který informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, který mohou k daným vadám vést.

Inspekce Nemopas provádí také ocenění zjištěné vady, kdy zákazník dostane postup a cenu sanace každé zjištěné vady, popř. rizikové řešení.

Inspekce Nemopas také informuje o vadách, které na nemovitosti nenastanou.

Součástí inspekce Nemopas je záruka 3 roky na výskyt budoucích vad na nemovitosti. Tato záruka se vztahuje na vady, které jsou uvedené ve zprávě z inspekce Nemopas jako vady, které nenastanou. Nevztahuje se na vady a poruchy v technických oborech, které nebyly hodnoceny a které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

Inspektoři nemovitosti NEMOPAS

Skupina inspektorů nemovitostí školených a certifikovaných u odborníků v AIN


Inspektor nemovitosti provádí kontrolu v oblastech:

Statika | Hydroizolace | Povrchy | Požár a bezpečnost | Zvuk a hluk | Úniky tepla | Zdravotní nezávadnost | Technická zařízení budov

CENÍK INSPEKCE NAJDETE ZDE