Inspekce nemovitostí NEMOPAS - Ing. arch. Petr Tichota

Jedná se o kontrolu a zhodnocení stavu Vaší nemovitosti. Nemovitost je hodnocena jednak z pohledu jejich poruch a také z hlediska rizika poruchy, tedy situací, kdy může v budoucnosti hrozit porucha na objektu - zatékání při extrémních srážkách apod. Inspekci nemovitosti provádí vždy specializovaný školený pracovník - Inspektor nemovitosti


Chci inspekci nemovitostí

Co nabízí inspekce Nemopas?

 • technický průkaz nemovitosti
 • ocenění zjištěné vady
 • seznam vad, které nenastanou - se zárukou

Inspektor nemovitosti

Inspekci nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který je členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). Ten prozkoumá nemovitost (dům nebo byt) a vypracuje podrobnou zprávu o stavu budovy v daném oboru. Zákazník dostane také průkaz nemovitosti, který informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, který mohou k daným vadám vést.

Inspekce Nemopas provádí také ocenění zjištěné vady, kdy zákazník dostane postup a cenu sanace každé zjištěné vady, popř. rizikové řešení.

Inspekce Nemopas také informuje o vadách, které na nemovitosti nenastanou.

Součástí inspekce Nemopas je záruka 3 roky na výskyt budoucích vad na nemovitosti. Tato záruka se vztahuje na vady, které jsou uvedené ve zprávě z inspekce Nemopas jako vady, které nenastanou. Nevztahuje se na vady a poruchy v technických oborech, které nebyly hodnoceny a které vznikly opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.

 

Inspekce Nemopas nemovitosti provádí kontrolu v oborech:

 • Statika
 • Hydroizolace
 • Povrchy
 • Požár a bezpečnost
 • Zvuk a hluk
 • Úniky tepla
 • Zdravotní nezávadnost
 • Technická zařízení budov

 Chci inspekci nemovitostí