PENB - průkaz energetické náročnosti budovy

Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) - energetické štítky - byly zavedeny v roce 2009 zákonem 406/2000 Sb. Od 1. 1. 2013 se průkaz předkládá při jakémkoliv prodeji nebo pronájmu budovy. NEMOPAS Vám vystaví PENB společně s konzultací a poradenstvím. Naši inspektoři působí po celé ČR a máme zkušenosti s vystavováním průkazů již od roku 2009.

PENB vyhláškaPENB - energetický štítek

Je několikastránkový dokument, daný vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz musí být potvrzená autorizovanou osobou, která má práva pro vystavování těchto průkazů (přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).

Průkaz posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a zařadí objekt na stupnici A až G dle energetické náročnosti. Energetické štítky známe také u domácích spotřebičů. Energetická náročnost budovy je spojena s provozními náklady, které jsou důležité při ocenění budovy na trhu při prodeji, koupi nebo pronájmu.

Objekt je hodnocen z hlediska potřeby všech energií - energie na vytápění, energie na ohřev teplé vody, energie na vzduchotechnická zařízení popř. klimatizaci, energie na umělé osvětlení.

PENB ilustrační obrázek propůjčen z webových stránek: http://www.lpforma.cz/

PENB pro nové budovy

Při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov má každý vlastník povinnost zpracovat PENB. Pro tyto účely zpracování PENB je nutné splnit předepsané požadavky na energetickou náročnost.

 

PENB při prodeji a pronájmu

Při prodeji nebo pronájmu budovy není PENB součástí žádné projektové dokumentace, ani není nutné splnit žádné požadavky na energetickou náročnost. PENB se zpracovává pro potenciální kupující nebo nájemníka budovy, aby byl informován o energetické náročnosti budovy. Klasifikační třída nemovitosti musí být uvedena již v reklamních a informačních materiálech prodeje nebo pronájmu. Vlastník budovy musí umožnit potenciálnímu kupujícímu do PENB nahlédnout a nejpozději v době podpisu smlouvy kupujícímu nebo nájemníkovi PENB také fyzicky předat, jinak mu hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Jiná spotřeba?

Vypočtená hodnota roční energetické potřeby tepla na vytápění, kterou uvádí průkaz energetické náročnosti nemusí přesně odpovídat skutečně naměřené spotřebě energie na při provozu budovy. Je to z důvodu, že hodnoty pro PENB využívá smluvní vstupní údaje (způsob užívání budovy a parametry technických zařízení) - při porovnávání budov tím nedochází ke zkreslení například teplotou, na kterou jsou porovnávané budovy vytápěny. 

Tento rozdíl energetické náročnosti a skutečné energetické náročnosti se může pohybovat i v desítkách procent.


Průkaz energetické náročnosti - PENB

Kdy PENB NEMUSÍ být

Zákon specifikuje také výjimky, kdy není nutné PENB zpracovat.

  • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 (půdorysná plocha všech pater z vnějších rozměrů)
  • kulturní památky, nebo budovy nacházejí se v památkové rezervaci
  • budovy navrhované a obvykle užívané jako místo bohoslužeb a pro náboženské účely
  • stavba pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání (tedy např. rekreační chaty neužívané v zimě)
  • průmyslové a výrobních provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok
  • budovy zpravodajských služeb a důležité budovy pro obranu státu.