Znalecký a expertní posudek

Znalecký posudek vzor

Jsem inspektorem nemovitosti, ale mezi moje služby patří také vytvoření znaleckého posudku na Vaši nemovitost. Jsem součástí inspektorů Nemopas a jednou z našich služeb je i to, že budete mít telefonickou konzultaci zdarma. Na místě potom zdokumentujeme situaci a budeme s Vámi konzultovat případné problémy a možnosti jejich odstranění. 

Mezi znalecké posudky, kde posuzujeme technické problémy patří situace jako je vlhko ve sklepě, mokré stěny v bytě nebo domě, plíseň na stěnách a oknech, mokré skvrny pod střechou, průvan a chlad v bytě, pokud máte problémy s vytopením Vašich místností, řešíme hluk domě a místnostech, pokud slyšíte kroky z chodby a další situace. Pokud se vyskytne nějaký technický problém, určíme příčinu a navrhneme způsoby jejich sanace a odstranění. Všechna měření, která provádíme jsou v rámci akreditované měřící laboratoře Atelier DEK. Veškeré postupy a naše měřící zařízení jsou pravidelně prověřovány Českým Institutem pro akreditaci. 

Nestranný znalecký posudek

Odhalování vad a řešení problémů budov je pro nás zároveň koníčkem, angažujeme se v řadě dobrovolných nehonorovaných aktivitách, které kultivují technické povědomí a pozdvihují celý náš obor. Naše společnosti je absolutně nestranná, naši inspektoři jsou neustále proškolování a zvyšují si svou odbornost. Základním mottem naší společnosti je spolehlivost a odpovědnost.

Nemopas má množství státních akreditací mezi které patří akreditace Znalecký ústav, Centrum technické normalizace a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565.

Nemopas je i Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení a dále jsme také zakládajícím členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).


Asociace inspektorů nemovitostí

Logo asociace inspektorů nemovitostí AINTato organizace AIN sdružuje odborníky, kteří vykonávají inspekci nemovitosti. Asociace garantuje, že každý člen poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou pro tento obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.