Znalecké expertní posudky - Nemopas Ing. arch. Petr Tichota

Nemopas má více než 20 letou zkušenost s vadami a poruchami staveb, v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování sanací. Náš tým je složen z kvalifikovaných inspektorů nemovitostí. Nemopas je složen z více než 80 odborníků, inspektorů nemovitostí, Znaleckého ústavu DEKPROJEKT.

Nestranný znalecký posudek

Odhalování vad a řešení problémů budov je pro nás zároveň koníčkem, angažujeme se v řadě dobrovolných nehonorovaných aktivitách, které kultivují technické povědomí a pozdvihují celý náš obor. Naše společnosti je absolutně nestranná, naši inspektoři jsou neustále proškolování a zvyšují si svou odbornost. Základním mottem naší společnosti je spolehlivost a odpovědnost.

Nemopas má množství státních akreditací mezi které patří akreditace Znalecký ústav, Centrum technické normalizace a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565.

Nemopas je i Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení a dále jsme také zakládajícím členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).


Asociace inspektorů nemovitostí

Tato organizace AIN sdružuje odborníky, kteří vykonávají inspekci nemovitosti. Asociace garantuje, že každý člen poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou pro tento obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.

Chci znalecký expertní posudek