O inspektorech nemovitostí z NEMOPASU

Nemopas má více než 20 letou zkušenost s vadami a poruchami staveb, v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování sanací. Náš tým je složen z kvalifikovaných inspektorů nemovitostí. Nemopas je složen z více než 80 odborníků, inspektorů nemovitostí, Znaleckého ústavu DEKPROJEKT.

Odhalování vad a řešení problémů budov je pro nás zároveň koníčkem, angažujeme se v řadě dobrovolných nehonorovaných aktivitách, které kultivují technické povědomí a pozdvihují celý náš obor. Naše společnost inspektorů nemovitosti Nemopas je absolutně nestranná a naši inspektoři jsou neustále proškolování a zvyšují si svou odbornost.

Základním mottem naší společnosti je spolehlivost a odpovědnost.

Nemopas má množství státních akreditací mezi které patří akreditace Znalecký ústav, Centrum technické normalizace a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565. Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení.

Asociace inspektorů nemovitostí - AIN

Zakladatelem organizace AIN je právě Nemopas. Organizace AIN sdružuje odborníky, kteří vykonávají inspekci nemovitosti. Asociace garantuje, že každý člen poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou pro tento obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.

Profily inspektorů nemovitostí

Inspektoři NEMOPAS

Znalci

  • Ing. arch. Petr Tichota
  • Ing. Jiří Čížek
  • Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc, 
  • Ing. Luboš Káně, předseda TNK, 
  • Ing. Lubomír Odehnal, 
  • Ing. Libor Zdeněk, 
  • Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., 

Energetičtí auditoři

  • Ing. Ctibor Hůlka, 
  • Ing. Tomáš Kupsa, 
  • Ing. Martin Varga, 

A další autorizovaní inženýři a technici…